Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Ätbara svampar

Det finns tusentals svamparter i norden, och av dem är drygt 100 bra matsvampar. Med begreppet "matsvamp" avses svampar som smakar bra, och som inte innehåller skadliga ämnen eller på annat sätt är olämpliga att äta.

Då ni plockar svamp för att äta, var försiktiga så att ni inte förväxlar dem med giftsvampar. Lär er svamparnas kännetecken bra och var försiktiga då ni börjar med nya svampar.

Klicka på bilderna om ni vill förstora upp dem.

Svamplista
Svenskt namn:
Rosenslemskivling
Vetenskapligt namn:
Gomphidius roseus
Ätbarhet:
** God matsvamp
Typisk växtplats:
Tallskog
Bilder:
Rosenslemskivling
Rosenslemskivling
Beskrivning:
Rosenslemskivlingen är en nära släkting till citronslemskivlingen, men är ovanligare. Hatten är 3-5 cm bred och ofta rosenskimrande röd som ung, som äldre tegelröd. Köttet är vitt och fast. Skivorna är tjocka, glesa och ljust gråa men blir mörkare med tiden. Stammen är smutsvit och har ett ring-område med rosa färgton.

Förväxlingsvampar: Citronslemskivling (Comphidius glutinosus).

Svenskt namn:
Vit hattmurkla
Vetenskapligt namn:
Helvella crispa
Ätbarhet:
** God matsvamp
Typisk växtplats:
Parker och lövskogar
Bilder:
Vit hattmurkla
Beskrivning:
Den vita hattmurklan är en nästan helt vit, kamrad svamp. Hatten är 2- 6 cm bred, sadelformad eller oregelbunden, inuti kamrad, tunnköttig. Foten är vit, fint hårig, ganska tjock, smalare upptill. Den är fårad och har längsgående, skarpa ribbor. Köttet är vitt, tunnt och skört.

Vit hattmurkla behöver inte förvällas före matlagning.

Svenskt namn:
Sammetssopp
Vetenskapligt namn:
Boletus subtomentosus
Ätbarhet:
** God matsvamp
Typisk växtplats:
Barr och lövskog
Bilder:
Sammetssopp
Sammetssopp
Sammetssopp
Beskrivning:
Unga hattar av Sammetssoppen (Boletus subtomentosus) är halvsfäriska och duniga. På mogna exemplar sker ibland sprickbildning som avslöjar gult kött under hatthinnan. Fullväxta är de de bruna eller olivfärgade och allt från 4 till 8 cm i diameter stora. Rören och porerna i Sammetssoppen är kromgula, mörknande med åldern, och fastsatta på stammen. Stammen är färgad som hatten eller något något mörkare. Den är ibland något uppsvälld vid basen och oftast vidgar igen mot hatten. Den är mellan 1 och 2 cm i diameter och 4 till 8 cm lång.

Svenskt namn:
Blygrå äggsvamp
Vetenskapligt namn:
Bovista plumbea
Ätbarhet:
** God matsvamp
Typisk växtplats:
Gräsmattor
Bilder:
Blygrå äggsvamp
Blygrå äggsvamp
Blygrå äggsvamp
Blygrå äggsvamp
Blygrå äggsvamp
Beskrivning:
Fruktkroppen är 2-3cm i diameter, utan bas men fäst vid substratet genom en dunge av fibrer som ibland bryts och lämnar fruktkroppen att fritt rulla omkring i vinden. Ytan är vit men flagnar av med tiden för att exponera ett tunt blygrått skal på insidan. Då svampen är mogen bryts det här skalet sönder i toppen så att sporerna kan flyga ut. Växer bland kort gräs på gräsmattor, golfbanor och betesmark från sensommar till sen höst.

Svenskt namn:
Fårticka
Vetenskapligt namn:
Albatrellus ovinus
Ätbarhet:
** God matsvamp
Typisk växtplats:
Barrskog
Bilder:
Fårticka
Fårticka
Fårticka
Fårticka
Fårticka
Beskrivning:
Fårtickan är en välkänd svamp i barrskog. Hatten är 10-20 ccm bred, gråvit till vit och kan få ljusgula missfärgningar. Hattformen är oregelbunden och foten kan ibland vara svagt sidoställd. Porerna är också vita men färgas senare vitgula. Foten är vit och kort och 3-5 cm hög.

Svenskt namn:
Honungsskivling
Vetenskapligt namn:
Armillaria mellea
Ätbarhet:
* Ätlig
Typisk växtplats:
Växer i klungor på stubbar och vedrester
Bilder:
Honungsskivling
Honungsskivling
Honungsskivling
Honungsskivling
Honungsskivling
Honungsskivling
Beskrivning:
Denna medelstora skivling har en konvex tillplattad eller vågig, oliv-färgad till blekt gulbrun hatt med en mörkare centrum och glesa bleka fjäll. Växer i täta klungor på och runt stubbarna av löv och barrträd.

Hatten variabelt ocher färgad till mörkbrun, täckt av mörkare fjäll som blir tätare mot centrum av hatten. Den här först konvex och blir sedan tillplattad och vågig. Köttet är vitt, tunnt och fast. Skivorna först vita, blir sedan gulaktiga och sedan bruna, med mörkare fläckar i gamla exemplar. De är oregelbundna, breda och täta. Stammen är först vitaktig, blir sedan gulaktigt eller rödbrun, ibland avsmalnande mot basen, inte ihålig, med glesa mörka fjäll. Ringen gulaktig, bommulslik eller ullig och fäst i stammen.

Svenskt namn:
Brödticka
Vetenskapligt namn:
Albatrellus confluens
Ätbarhet:
* Ätlig
Typisk växtplats:
Barrskog
Bilder:
Brödticka
Brödticka
Brödticka
Beskrivning:
Är mycket lik fårtickan, men har en mer orange färg och liknar franskbröd. Yngre exemplar lämpar sig bäst att äta.

Hatten är 3-20 cm i diameter; oregelbunden kontur; svagt konvex, platt eller oregelbunden; torr; slät, ibland bli något sprucken med tiden; färgen blekt orange till solbrunt. Porlagret utgår från stammen; vit till gräddfärgat; ibland vagt grönaktig eller gulaktigt; 3-5 porer per mm; tuberna upp till 5 mm djupa. Stammen är 3-6 cm lång; 1-3 cm bred; oftast lite till sidan av svampens mitt; slät. Svampens kött är vitaktigt.

Svenskt namn:
Långfotad röksvamp
Vetenskapligt namn:
Calvatia excipuliformis
Ätbarhet:
* Ätlig
Typisk växtplats:
Öppningar i barr- och lövskogar
Bilder:
Långfotad röksvamp
Långfotad röksvamp
Långfotad röksvamp
Långfotad röksvamp
Beskrivning:
En vårtig svamp påminnande om den vårtiga röksvampen, fast med högre fot.

Fruktkroppen är 8-20 cm hög, mortelstöt-formad, huvudet 3-12 cm i diameter, först blek brungul sedan brunaktig, yttre ytan täcks av små taggar eller vårtor som snart försvinner för att avtäcka en gulaktig, pappersaktig innervägg av vilka det övre partiet bryts bort för att exponera sporerna. Sporerna är olivbruna. Växer på hedar, ängar och i skog under sensommaren och hösten.

Svampen är ätbar som ung.

Svenskt namn:
Rödgul slemskivling
Vetenskapligt namn:
Chroogomphus rutilus
Ätbarhet:
* Ätlig
Typisk växtplats:
Barrskog
Bilder:
Rödgul slemskivling
Rödgul slemskivling
Beskrivning:
En lilabrun skivling vars hatt är 5-12 cm bred, välvd, pucklig och köttig. Hatthuden är trådig, på torka glänsande, på våta klibbig, men inte slemmig trots namnet. Skivorna är tjocka, gläsa, vaxartade och nedlöpande. Foten är 3-10 cm lång, ofta buktig, rödbrun till rödgul, avsmalnande mot basen. Köttet är gulrött, vid fotbasen saffransgult.

Förväxlingssvampar:
Rosenslemskivling (Gomphidius roseus).

Svenskt namn:
Sommartrattskivling
Vetenskapligt namn:
Clitocybe gibba
Ätbarhet:
* Ätlig
Typisk växtplats:
Lövskog
Bilder:
Sommartrattskivling
Sommartrattskivling
Sommartrattskivling
Sommartrattskivling
Sommartrattskivling
Sommartrattskivling
Beskrivning:
Medelstor skivling med gulvit, trattformad hatt och vitaktiga nedåtgående skivor. Växer ensamma eller i små grupper på marken i lövträdsskog och på hedar.

Hatten är blekt gulvit med inslag av pink, ibland med ocherfärgad anstrykning, slät, silkeslen; trattformad, vanligtvis med vågig marginal. Köttet är vitaktigt, tjockt och mjukt. Skivorna vita, djupt nedgående på stammen, smala och täta. Sporer vit-gräddfärgade. Stammen har samma färg som hatten, smidig, mer eller mindre likformig bortsett från en lite svullen bas. Ingen ring. Stammens kött vitt hårdare än i hatten, delvis fylld eller ihålig.

Förväxlingssvampar Lepista flaccida och Lepista gilva som är mer köttiga och blekare med en prickig hattmarginal.

Svenskt namn:
Laxskivling
Vetenskapligt namn:
Laccaria laccata
Ätbarhet:
* Ätlig
Typisk växtplats:
Barrskogar och lövskogar
Bilder:
Laxskivling
Laxskivling
Laxskivling
Laxskivling
Laxskivling
Beskrivning:
Den här laxrosa svampen är mycorrhizal med lövträd eller barrträd och växer ensam eller i grupper under sommaren och hösten, från juli till november.

Hatten är 1-4,5 cm i diameter; konvex, blir sedan flat och ibland uppåtvinklad; ofta med en central fördjupning; kanten är slät och jämn eller med strimmor; övre ytan ibland småfjällig; orangebrun, bleknar till brungul. Färgen ändrar ofta markant då svampen torkar. Skivorna är fästa vid basen, relativt glesa; rosafärgade med vitt svampkött. Stammen är 2-10 cm lång, upp till 1 cm tjock; lika tjock eller avsmalnande mot basen; slät fint hårig; ibland spårad längs med; färgad som hatten; med vitt basalmycel; blir ihålig. Köttet är färgat som hatten.

Svenskt namn:
Rökslöjskivling
Vetenskapligt namn:
Hypholoma capnoides
Ätbarhet:
* Ätlig
Typisk växtplats:
Barrskog
Bilder:
Rökslöjskivling
Rökslöjskivling
Rökslöjskivling
Rökslöjskivling
Rökslöjskivling
Rökslöjskivling
Beskrivning:
Den här skivlingen växer i klungor på eller i närheten av ruttnande barrträd, speciellt på tallar och Douglas-gran. Förekommer på hösten och senhösten.

Hatten är 2-6 cm; klockformad till konvex, i stort sett konvexa eller nästan platt; ibland med en inåtkrökt marginal som ung. Färgen är gulbrun till orangebrun eller kanelbrun, men något varierande i färg; oftast mörkare i mitten och blekare mot marginalen. Skivorna täta, fästa i stammen eller börjar att dra ifrån den; vitaktig till gulaktig i början, blir grå och så småningom rökigt brun. Stammen 2-8 cm lång; 4-10 mm tjock; mer eller mindre lika tjock, eller något avsmalnande mot basen när den växer i klungor; färgad som hatten, eller något blekare. Köttet vitaktigt till gulaktigt; långsamt gulnande när svampen skivas.

Svenskt namn:
Rödgul taggsvamp
Vetenskapligt namn:
Hydnum rufescens
Ätbarhet:
* Ätlig
Typisk växtplats:
Fuktig granskog
Bilder:
Rödgul taggsvamp
Rödgul taggsvamp
Rödgul taggsvamp
Rödgul taggsvamp
Rödgul taggsvamp
Beskrivning:
Hatten är 2-6 cm orange-brun och oregelbunden. Har korta taggar på undersidan av hatten i stället för skivor. Stammen är blekt gräddgul med inslag av orange. Sporerna är vita. Köttet är grädd-orange.

Skiljer sig från den bleka taggsvampen genom sin färg, konsistens och att taggarna inte går ner på stammen.

Svenskt namn:
Björksopp
Vetenskapligt namn:
Leccinum scabrum
Ätbarhet:
* Ätlig
Typisk växtplats:
Gran och tallskog
Bilder:
Björksopp
Björksopp
Björksopp
Björksopp
Björksopp
Björksopp
Beskrivning:
Hatten är 4 - 20 cm bred och matt gulbrun eller gråbrun. Den långa vita foten har många små mörkbruna eller svarta fjäll över hela sin längd. Den är 7 - 10 cm hög. Köttet är mjukt och oföränderligt vitt i snitt.