Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Ätbara svampar

Det finns tusentals svamparter i norden, och av dem är drygt 100 bra matsvampar. Med begreppet "matsvamp" avses svampar som smakar bra, och som inte innehåller skadliga ämnen eller på annat sätt är olämpliga att äta.

Då ni plockar svamp för att äta, var försiktiga så att ni inte förväxlar dem med giftsvampar. Lär er svamparnas kännetecken bra och var försiktiga då ni börjar med nya svampar.

Klicka på bilderna om ni vill förstora upp dem.

Svamplista
Svenskt namn:
Mörk röksvamp
Vetenskapligt namn:
Lycoperdon nigrescens
Ätbarhet:
* Ätlig
Typisk växtplats:
Barr och lövskog
Bilder:
Mörk röksvamp
Mörk röksvamp
Mörk röksvamp
Mörk röksvamp
Beskrivning:
Fruktkropp 2.0-5.0 cm lång, 2.0-3.5 cm bred, rund till päronformad. Som mogen är mörk röksvamp normalt brun till mörkbrun. Den skiljer sig från andra äggsvampar genom att ha små taggar på ytan som är lutade med fina krokar i spetsen. Taggarna kan så småningom falla bort och lämna ett nätliknande mönster på ytan.

Svenskt namn:
Vårtig röksvamp
Vetenskapligt namn:
Lycoperdon perlatum
Ätbarhet:
* Ätlig
Typisk växtplats:
Ängar
Bilder:
Vårtig röksvamp
Vårtig röksvamp
Vårtig röksvamp
Vårtig röksvamp
Vårtig röksvamp
Beskrivning:
Viktiga kännetäcken är päronlik form med relativt lång, steril nederdel. Köttet är vitt, senare gulnande i den sporbildande delen. Vårtig röksvamp växer ofta i små grupper på gräsig eller kal mark, gärna i barrmattan under granar. Fruktkroppen är 2.5-7 cm bred; 3-7.5 cm hög.

Svenskt namn:
Gyttrad röksvamp
Vetenskapligt namn:
Lycoperdon pyriforme
Ätbarhet:
* Ätlig
Typisk växtplats:
Stubbar och rutten ved
Bilder:
Gyttrad röksvamp
Gyttrad röksvamp
Gyttrad röksvamp
Gyttrad röksvamp
Gyttrad röksvamp
Beskrivning:
Den här röksvampen växer på ved av döda lövträd eller barrträd, i täta klungor, eller utspridda; typiskt under hösten, men ibland under våren och sommaren.

Fruktkroppen är formad som ett inverterat päron, eller mer eller mindre rund; 1,5-5 cm bred; 2,5-5 cm hög; ofta täckt med små vita sprickor på den brungråa ytan. Senare utvecklas en central perforering genom vilken sporer frigörs av regndroppar och vind. Fruktköttet är först vitt men blir senare gulaktigt olivfärgat och fylls slutligen med ett brunaktig spor damm.

Svenskt namn:
Motaggsvamp
Vetenskapligt namn:
Sarcodon squamosus
Ätbarhet:
* Ätlig
Typisk växtplats:
Tallskog
Bilder:
Motaggsvamp
Motaggsvamp
Motaggsvamp
Motaggsvamp
Beskrivning:
Stor, grovt fjällig svamp med grå hatt med mörka fjäll, 10-25 cm i diameter, har taggar under ytan. Växer med tallar ensamma eller i spridda grupper på marken i barrskog.

Fruktkroppen gråaktig, dekorerad med grova mörkare fjäll, upprätt i centrum, mer tillplattad, inåtkrökt i kanten, fjällen arrangerade i koncentriska rader. Först är hatten grunt konvex blir sedan tillplattad eller lätt insjunken i mitten; först vitaktig, blir sedan grå. Köttet vitt, tjockt i mitten av hatten, fast och kompakt i stammen. Taggarna först vita eller bleka, blir sedan sedan gråa med lila brun nyans. Stammen 4-7 cm lång * 2-4 cm tjock och mörkgrå.

Förväxlingssvampar: Motaggsvampen är något ljusare i köttet än den snarlika fjälliga taggsvampen som växer med gran.

Svenskt namn:
Fjällig taggsvamp
Vetenskapligt namn:
Sarcondon imbricatus
Ätbarhet:
* Ätlig
Typisk växtplats:
Granskog
Bilder:
Fjällig taggsvamp
Beskrivning:
Svampen är en stor, fjällig och vacker art som kan nå en hattbredd på 20-30 cm. Bör plockas som ung för matsyfte.

Svenskt namn:
Örsopp
Vetenskapligt namn:
Suillus bovinus
Ätbarhet:
* Ätlig
Typisk växtplats:
Tall och granskog
Bilder:
Örsopp
Örsopp
Örsopp
Örsopp
Örsopp
Örsopp
Beskrivning:
Svampen växer med tall och trivs på sandig mark längs skogsvägar och på tallhedar. Hatten är välvd till utbredd, slemmig i fuktig väderlek, brungul, ibland med rödbrun ton. Rören grågula till brungula, ofta med olivbrun ton, med kantiga rörmynningar. Foten är gulbrun, utan ring. Köttet är gulvitt, segt och elastiskt. Örsoppen är ätlig och hittas ofta på sensommaren i väldiga mängder, men är tyvärr inget man kan rekommendera som matsvamp främst p.g.a. sin skumgummiliknande konsistens.

Svenskt namn:
Gyllengrå musseron
Vetenskapligt namn:
Melanoleuca cognata
Ätbarhet:
* Ätlig
Typisk växtplats:
Barrskog, växer på gräsavfall
Bilder:
Gyllengrå musseron
Gyllengrå musseron
Gyllengrå musseron
Gyllengrå musseron
Gyllengrå musseron
Gyllengrå musseron
Beskrivning:
Den här medelstora skivlingen växer i barrskog under barrträd eller på gammalt i gräsavfall under våren, sommaren och hösten.

Hatten är 5-13 cm i diameter; i stort sett konvex eller plan, ofta med en grund centralt bula; slät; brun som ung, ofta något mörkare i centrum. Skivorna är bifogade till stammen, vanligtvis med ett "hack"; täta; vita till att börja med, blir sedan gulaktigt rosa eller blekbruna. Stammen är 6-12 cm lång; upp till 2 cm tjock; lika tjock över hela; ofta något vriden; brunaktig eller vitaktig; oftast med små bruna fibrer; basalmycelet vitt.

Köttet är vitaktigt. Svampen har en söt och mjölaktig doft.

Sporavtrycket är vitt.

Svampen sägs vara ätlig, men är inte av svampar du inte är absolut säker på att du identifierat rätt.

Svenskt namn:
Streckmusseron
Vetenskapligt namn:
Tricholoma portentosum
Ätbarhet:
* Ätlig
Typisk växtplats:
Granskog
Bilder:
Streckmusseron
Beskrivning:
En grå kraftig svamp som växer typiskt i granskogar och vars hatt är grå, 5-12 cm bred, radiärt sidentrådig, köttig, länge toppig, ofta ojämn i kanten. Hatten kan ha en bred och låg puckel. Färgen är huvudsakligen grafitgrå med gul toning. På fuktig väder är hatten klibbig, i torka glänsande. Färgen på hatten är mörkare i mitten och ljusare mot kanten. Skivorna är vita till gulvita, urnupna och foten är kraftig, av samma färg som skivorna.

Svenskt namn:
Pepparriska
Vetenskapligt namn:
Lactarius rufus
Ätbarhet:
O (**) God matsvamp efter avkokning
Typisk växtplats:
Tall och granskog
Bilder:
Pepparriska
Pepparriska
Pepparriska
Pepparriska
Pepparriska
Pepparriska
Beskrivning:
En mycket vanlig riska i barrskog under hösten. Hatten är 4-9 cm bred, mörkt rödbrun med en liten puckel på mitten. Skivorna är först blekgula men mörknar sedan något. Foten är 4-8 cm hög och har samma färg som hatten eller något ljusare. Saften är mjölkvit och smakar brännande skarp. Förväxlingsvampar: Den oätliga kamferriskan (Lactarius camphoratus), som har mer brunlila färgton, tunnare hatt, mörkare skivor och ljusare mjölksaft. Har man en gång sett kamferriskan och identifierat den är den relativt lätt att skilja från pepparriskan. Jag har ändå träffat på flera svampplockare som förväxlat svamparna och plockat kamferriskor.

Svenskt namn:
Skäggriska
Vetenskapligt namn:
Lactarius torminosus
Ätbarhet:
O (**) God matsvamp efter avkokning
Typisk växtplats:
Tall, gran och lövskog
Bilder:
Skäggriska
Skäggriska
Skäggriska
Skäggriska
Skäggriska
Skäggriska
Beskrivning:
Hatten är 5-15 cm bred, rosa till gulröd och koncentriskt zonerad i mörkare brunrött. Mot kanten radiert trådig, vilket ger en skäggig hattkant. Den ihåliga stammen är 1 till 2 cm i diameter och 4 till 8 cm lång, cylindrisk och blekare än hatten. I likhet med andra Lactarius arter, har stammen ingen ring.

Svenskt namn:
Skogsriska
Vetenskapligt namn:
Lactarius trivialis
Ätbarhet:
O (**) God matsvamp efter avkokning
Typisk växtplats:
Tall och granskog
Bilder:
Skogsriska
Skogsriska
Skogsriska
Skogsriska
Skogsriska
Skogsriska
Beskrivning:
Den här violettgråa riskan trivis i våt granskog. Hatten är 5 - 15 cm bred, som ung violett, som äldre violettgrå, bleknande, i våta mycket slemmig, i torka klibbig. Hattytan är kal med zoner eller koncentikst ordnade mörkare fläckar, som gammal utan zoner. Skivorna är bleka, nästan vita. Foten är ihålig, av samma färg som skivorna.

Svenskt namn:
Pudrad trattskivling
Vetenskapligt namn:
Clitocybe nebularis
Ätbarhet:
O (*) Ätlig efter avkokning
Typisk växtplats:
Barrskog, lövskog, komposter
Bilder:
Pudrad trattskivling
Pudrad trattskivling
Pudrad trattskivling
Pudrad trattskivling
Beskrivning:
Hatten är grå, 7-15 cm bred, med åldern ljusare och ofta med vit florsockerliknande beläggning. Skivor bleka, vidväxta till nedlöpande. Växtperioden är sen, från september till oktober.

Svampen kan orsaka illamående, varför avkokning rekommenderas innan man äter den.

Förväxlingsvampar: Klubbtrattskivling (Clitocybe clavipes) - hatten är mörkare och har en tydlig klubbliknande form.