Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Visa var svampen växer

Med den här funktionen kan du söka koordinaterna för var svampen påträffats på valbar ort. Om du inte hittar något svampställe för just den här svampen på er ort, försök med någon annan svamp. Bra svampställen har ofta förekomst av också andra svampar än de som angetts i koordinaten.


Ladda ner Naturplats appen