Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Visa var svampen växer

Med den här funktionen kan du söka koordinaterna för var svampen påträffats på valbar ort. Om du inte hittar något svampställe för just den här svampen på er ort, försök med någon annan svamp. Bra svampställen har ofta förekomst av också andra svampar än de som angetts i koordinaten.
Koordinatlista - resultat av sökningen
Namn:
Rövarekulan  
Koordinater:
N 55.79322°, E 13.49905°
Kategori:
Svamp - Stensopp
Ägare:
arb802
Skapad:
11.10.2015 00:00:00
(g/m/s):
N 55° 47" 35.58', E 13° 29" 56.59'
Land:
Sverige
Ort:
Höör  
Kvalitet:
Medelmåttligt
Beskrivning:
(11.10.2015)
Visa koordinaten på en rejäl förstorningsbar karta!
Namn:
Rövarkulan n.r.  
Koordinater:
N 55.7929°, E 13.49978°
Kategori:
Svamp - Stensopp
Ägare:
arb802
Skapad:
20.9.2015 00:00:00
(g/m/s):
N 55° 47" 34.45', E 13° 29" 59.22'
Land:
Sverige
Ort:
Höör  
Kvalitet:
Medelmåttligt
Beskrivning:
(20.9.2015)
Visa koordinaten på en rejäl förstorningsbar karta!
Namn:
Stockamöllan  
Koordinater:
N 55.95117°, E 13.37685°
Kategori:
Svamp - Stensopp
Ägare:
arb802
Skapad:
8.10.2014 00:00:00
(g/m/s):
N 55° 57" 4.22', E 13° 22" 36.65'
Land:
Sverige
Ort:
Höör  
Kvalitet:
Medelmåttligt
Beskrivning:
Ängsbokskog (8.10.2014)
Visa koordinaten på en rejäl förstorningsbar karta!
Namn:
Frostavallen-Ullstorp  
Koordinater:
N 55.97479°, E 13.53158°
Kategori:
Svamp - Stensopp
Ägare:
arb802
Skapad:
21.9.2013 00:00:00
(g/m/s):
N 55° 58" 29.24', E 13° 31" 53.69'
Land:
Sverige
Ort:
Höör  
Kvalitet:
Medelmåttligt
Beskrivning:
Bok- och blandskog (21.9.2013)
Visa koordinaten på en rejäl förstorningsbar karta!
Namn:
Fogdaröd, Höör  
Koordinater:
N 55.93803°, E 13.57503°
Kategori:
Svamp - Stensopp
Ägare:
arb802
Skapad:
3.9.2010 00:00:00
(g/m/s):
N 55° 56" 16.92', E 13° 34" 30.11'
Land:
Sverige
Ort:
Höör  
Kvalitet:
Medelmåttligt
Beskrivning:
ädellövskog med bok och ek (3.9.2010)
Visa koordinaten på en rejäl förstorningsbar karta!
Namn:
Ormanäs, V Ringsjön  
Koordinater:
N 55.91752°, E 13.45767°
Kategori:
Svamp - Stensopp
Ägare:
arb802
Skapad:
23.8.2010 00:00:00
(g/m/s):
N 55° 55" 3.09', E 13° 27" 27.62'
Land:
Sverige
Ort:
Höör  
Kvalitet:
Medelmåttligt
Beskrivning:
bokskog (23.8.2010)
Visa koordinaten på en rejäl förstorningsbar karta!
Namn:
Rövarkulan n.r.  
Koordinater:
N 55.7929°, E 13.49978°
Kategori:
Svamp - Stensopp
Ägare:
arb601
Skapad:
20.1.2009 22:32:48
(g/m/s):
N 55° 47" 34.44', E 13° 29" 59.21'
Land:
Sverige
Ort:
Höör  
Kvalitet:
Bra
Beskrivning:
(20.7.2004)
Visa koordinaten på en rejäl förstorningsbar karta!
Namn:
Tollerupssjön  
Koordinater:
N 55.96648°, E 13.608°
Kategori:
Svamp - Stensopp
Ägare:
arb601
Skapad:
20.1.2009 22:32:48
(g/m/s):
N 55° 57" 59.31', E 13° 36" 28.78'
Land:
Sverige
Ort:
Höör  
Kvalitet:
Medelmåttligt
Beskrivning:
(12.7.2004)
Visa koordinaten på en rejäl förstorningsbar karta!
Namn:
Rövarkulan n.r.  
Koordinater:
N 55.7929°, E 13.49978°
Kategori:
Svamp - Stensopp
Ägare:
arb601
Skapad:
20.1.2009 22:30:31
(g/m/s):
N 55° 47" 34.44', E 13° 29" 59.21'
Land:
Sverige
Ort:
Höör  
Kvalitet:
Bra
Beskrivning:
(21.8.2005)
Visa koordinaten på en rejäl förstorningsbar karta!
Namn:
N Skuddarp  
Koordinater:
N 56.08054°, E 13.52246°
Kategori:
Svamp - Stensopp
Ägare:
arb601
Skapad:
20.1.2009 22:23:37
(g/m/s):
N 56° 4" 49.95', E 13° 31" 20.86'
Land:
Sverige
Ort:
Höör  
Kvalitet:
Bra
Beskrivning:
(24.9.2008)
Visa koordinaten på en rejäl förstorningsbar karta!


Ladda ner Naturplats appen