Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Brödticka

Vetenskapligt namn:
Albatrellus confluens
Ätbarhet:
* Ätlig
Vegetation:
Barrskog

Är mycket lik fårtickan, men har en mer orange färg och liknar franskbröd. Yngre exemplar lämpar sig bäst att äta.

Hatten är 3-20 cm i diameter; oregelbunden kontur; svagt konvex, platt eller oregelbunden; torr; slät, ibland bli något sprucken med tiden; färgen blekt orange till solbrunt. Porlagret utgår från stammen; vit till gräddfärgat; ibland vagt grönaktig eller gulaktigt; 3-5 porer per mm; tuberna upp till 5 mm djupa. Stammen är 3-6 cm lång; 1-3 cm bred; oftast lite till sidan av svampens mitt; slät. Svampens kött är vitaktigt.