Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Örtaggsvamp

Vetenskapligt namn:
Auriscalpium vulgare
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Barrskog

En lustig liten taggsvamp som växer på bland annat kottar av barrträd. Svampen har täta "tänder" på hattens undersida.

Hatten är 1-4 cm bred, konvex eller platt, njur-formad eller nästan cirkulär, hårig, mörkt brun till nästan svart. Undersidan har 1-3 mm långa taggar som är vita i början men brunaktiga mot slutet. Taggarna är täta. Stammen är 2-10 cm lång, upp till 3 mm tjock, vanligen i sidled, mörkbrun, hårig. Köttet är vitt till brunaktigt.

För den som funderar över svampens ätbarhet har jag tre ord: Se På Bilden.