Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Sammetssopp

Vetenskapligt namn:
Boletus subtomentosus
Ätbarhet:
** God matsvamp
Vegetation:
Barr och lövskog

Unga hattar av Sammetssoppen (Boletus subtomentosus) är halvsfäriska och duniga. På mogna exemplar sker ibland sprickbildning som avslöjar gult kött under hatthinnan. Fullväxta är de de bruna eller olivfärgade och allt från 4 till 8 cm i diameter stora. Rören och porerna i Sammetssoppen är kromgula, mörknande med åldern, och fastsatta på stammen. Stammen är färgad som hatten eller något något mörkare. Den är ibland något uppsvälld vid basen och oftast vidgar igen mot hatten. Den är mellan 1 och 2 cm i diameter och 4 till 8 cm lång.