Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Gullhorn

Vetenskapligt namn:
Calocera viscosa
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Tall och granskog

Fruktkroppen är 3-10 cm hög, gul som fuktig, orange-gul som torr, formen varierar och grenarna är kluvna i toppen. Köttet är gult och geléaktigt. Svampen växer vid döda barrträdsbestånd.