Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Långfotad röksvamp

Vetenskapligt namn:
Calvatia excipuliformis
Ätbarhet:
* Ätlig
Vegetation:
Öppningar i barr- och lövskogar

En vårtig svamp påminnande om den vårtiga röksvampen, fast med högre fot.

Fruktkroppen är 8-20 cm hög, mortelstöt-formad, huvudet 3-12 cm i diameter, först blek brungul sedan brunaktig, yttre ytan täcks av små taggar eller vårtor som snart försvinner för att avtäcka en gulaktig, pappersaktig innervägg av vilka det övre partiet bryts bort för att exponera sporerna. Sporerna är olivbruna. Växer på hedar, ängar och i skog under sensommaren och hösten.

Svampen är ätbar som ung.