Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Klubbtrattskivling

Vetenskapligt namn:
Clitocybe clavipes
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Barr och lövskog

Medelstor skivling med brungrå, trattformad hatt och vita, oregelbundna skivor. Växer ensamma eller i små grupper på marken i lövträds skogar, gynnar bok.

Hatten brunaktig, ibland med grå eller olivfärgade toner, slät; först tillplattad konvex med en liten knopp, senare utbredd. Köttet är vitt, tjockt och vattnigt. Skivorna blek, grädd-gul, djupt nedgående på stammen, ganska breda, täta. Sporerna vita. Stammen lite blekare än hatten, annars samma färg, fibrisk. Stammen är kraftigt avsmalnande uppåt från stammens bas, ingen ring, fylld.