Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Pudrad trattskivling

Vetenskapligt namn:
Clitocybe nebularis
Ätbarhet:
O (*) Ätlig efter avkokning
Vegetation:
Barrskog, lövskog, komposter

Hatten är grå, 7-15 cm bred, med åldern ljusare och ofta med vit florsockerliknande beläggning. Skivor bleka, vidväxta till nedlöpande. Växtperioden är sen, från september till oktober.

Svampen kan orsaka illamående, varför avkokning rekommenderas innan man äter den.

Förväxlingsvampar: Klubbtrattskivling (Clitocybe clavipes) - hatten är mörkare och har en tydlig klubbliknande form.