Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Klockhätting

Vetenskapligt namn:
Conocybe albipes
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Gräsmattor

Den här svampen noteras ofta inte, eftersom den växer bland gräs och den spröda hatten går ofta sönder innan den är fullväxt.

Svampen växer på gräsmattor, ängar och betesmarker under sommaren och hösten.

Hatten är 1-3 cm; konisk som ung, blir i stort sett konisk med en upplyft ytterkant, vitaktig eller gräddfärgad, ibland med en något mörkare mitt. Skivorna är fäst i stammen eller nästan fria från den, först bleka men snart kanel bruna eller rosa bruna. Stammen är 3-11 cm lång, endast några få millimeter tjock; extremt spröd; ihålig; mer eller mindre lika tjock; vitaktig; slät eller med små hår på den övre delen.