Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Umbraspindling

Vetenskapligt namn:
Cortinarius brunneus
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Barrskog

Hatten är 5-10 cm i diameter, konisk sedan en konvex och starkt buktande , varierar från mörkt röd till grå-brun färg. Kanten av hatten är ljus, nästan vit. Stammen är 5-10 cm hög och varierar från gråvit till brun. Svampen växer under sommar och höst i barrskogar på sura marker.