Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Silkesrödhätting

Vetenskapligt namn:
Entoloma sericeum
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Gräsmattor

Liten skivling med mörk brungrå hatt och stam och bleka skivor. Växer ensamma eller i små grupper i kort gräs och öppna hedar.

Hatten är gråbrun, mörkare i centrum; klockformad till att börja med, blir paraplyformad, till sist flat. Ytan är silkeslen fibrös och ofta med tydliga radiella sträck. Köttet samma färg som hatten eller mer blekt. Skivorna blekgråa, blir rosa färgade till sist, svagt fogade till stammen, täta. Sporavtrycket är rosa. Stammen har samma färg som hatten, mer blek vid toppen och basen, silkeslen, mer eller mindre lika tjock eller basen något svullen. Ingen ring.

Liknande arter: Det finns flera entoloma arter som har liknande utseende, såsom entoloma quadratum, som är varmare honungsbrun och entoloma conferendum som har stjärnformade sporer.