Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Gifthätting

Vetenskapligt namn:
Galerina marginata
Ätbarhet:
†† Dödligt giftig
Vegetation:
Växer på barrved och stubbar

Hatten är som ung klockformig till välvd, senare mer plan, ofta med svag puckel. Färgen är gulbrun, i torka ljusare brungul. Skivorna är vidväxta till nedlöpande, beige till ljusbruna. Foten är ljusbrun, mörkare mot fotbasen, med en tunn ring. Hela foten är täckt med tunna lodräta vita fibrer som lätt försvinner vid tummning.

Gifthättingen är även kallad strimmig tofsskivling eller dadelbrun hjälmskivling.

Förväxlingsvampar:
Gifthättingen är väldigt lik matsvampen föränderlig stubbskivling, men gifthättingen har en tunn ofta otydlig ljusbrun ring på foten
nedanför ringen ofta ett tunt ljust överdrag, en längstrådig hinna, som försvinner eller mörknar med ålder eller vid tumning. Den har också ett vitt utstående ludd längst ner på foten en hudartad hinna mellan foten och hattkanten på unga fruktkroppar.

Gifthätting kan även förväxlas med rökslöjskivling, nejlikbrokskivling och honungsskivling.

Gifthättingen innehåller de mycket farliga gifterna amatoxiner.