Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Fransad jordstjärna

Vetenskapligt namn:
Geastrum fimbriatum
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Barrskog

Den här kännspaka svampen växer ensam eller i grupper bland lövträd eller barrträd; ofta runt stubbar; vår till höst (ända till vintern i varmare klimat).

Fruktkroppen är först en slät, äggformad boll med en spetsig topp, 2-3 cm bred, fäst vid substratet genom en punkt vid basen. Senare faller det yttre skinnet tillbaka för att bilda 4-9 mer eller mindre triangulära armar.