Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Rosenslemskivling

Vetenskapligt namn:
Gomphidius roseus
Ätbarhet:
** God matsvamp
Vegetation:
Tallskog

Rosenslemskivlingen är en nära släkting till citronslemskivlingen, men är ovanligare. Hatten är 3-5 cm bred och ofta rosenskimrande röd som ung, som äldre tegelröd. Köttet är vitt och fast. Skivorna är tjocka, glesa och ljust gråa men blir mörkare med tiden. Stammen är smutsvit och har ett ring-område med rosa färgton.

Förväxlingsvampar: Citronslemskivling (Comphidius glutinosus).