Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Stenmurkla

Vetenskapligt namn:
Gyromitra esculenta
Ätbarhet:
†† (***) Läcker matsvamp rätt behandlad
Vegetation:
Hyggen, skogsstigar, dikeskanter, trädplanteringar

Stenmurklan är en brun, hjärnlikt vindlad svamp. Hatten är 3-12 cm bred, brun, rödbrun, svartbrun, ibland ljusbrun, mera eller mindre hjärnlikt vindlad, tunnköttig och facklig. Svampen är skivlös. Stenmurklan börjar bilda hattar tidigt på våren efter snösmältningen.

Stenmurkla måste förvällas två gånger i rymligt vatten minst 10 minuter per gång. Kokvattnet skall kastas bort och svampar sköljas ordentligt efter båda omgångar. Kokplatsen skall vädras ordentligt under arbetet för de giftiga ångorna.

Man skall aldrig smaka på en rå stenmurkla!!