Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Svart pokalmurkla

Vetenskapligt namn:
Helvella queletii
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Löv och barrskog

Svart Pokalmurkla har en gråbrun till brun, pokallik hatt som sitter ovanpå en vitaktig, ribbad stam. Svart Pokalmurkla växer under lövträd eller barrträd under våren och sommaren.

Hatten är 1,5-6 cm; som ung vikt längs en central axel utgående från stamen; skålliknande eller tefatsliknande senare; ovansidan gråbrun till brun, slät eller något skrynklig; undersidan gråbrun till vitaktig (ibland mörkare nära kanten). Köttet är tunt och sprött. Stammen är 2-10 cm lång och 1-4 cm tjock; vanligtvis djupt räfflad med runda kanter som slutar vid spetsen av stammen och inte fortsätter långt in på undersidan av hatten; vitaktigt eller mycket blek brunt.