Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Orange taggsvamp

Vetenskapligt namn:
Hydnellum aurantiacum
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Barrskog

Hatt som ung vitaktig, senare orange från mitten. Växer i barrskog.