Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Rökslöjskivling

Vetenskapligt namn:
Hypholoma capnoides
Ätbarhet:
* Ätlig
Vegetation:
Barrskog

Den här skivlingen växer i klungor på eller i närheten av ruttnande barrträd, speciellt på tallar och Douglas-gran. Förekommer på hösten och senhösten.

Hatten är 2-6 cm; klockformad till konvex, i stort sett konvexa eller nästan platt; ibland med en inåtkrökt marginal som ung. Färgen är gulbrun till orangebrun eller kanelbrun, men något varierande i färg; oftast mörkare i mitten och blekare mot marginalen. Skivorna täta, fästa i stammen eller börjar att dra ifrån den; vitaktig till gulaktig i början, blir grå och så småningom rökigt brun. Stammen 2-8 cm lång; 4-10 mm tjock; mer eller mindre lika tjock, eller något avsmalnande mot basen när den växer i klungor; färgad som hatten, eller något blekare. Köttet vitaktigt till gulaktigt; långsamt gulnande när svampen skivas.