Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Mörktråding

Vetenskapligt namn:
Inocybe lacera
Ätbarhet:
† Giftig
Vegetation:
Barr och lövskog

Den här skivlingen växer med barrträd eller lövträd; ensam, eller utspridd under sommaren och hösten.

Hatten 1,5-4 cm; konvex till konisk, blir i stort sett konvex eller brett klockformad; tätt hårig eller fjällande; brun; ibland med bleka rester av cortina längs kanten. Skivorna fästa i stammen; täta; först bleka, sedan brunaktiga; först glest täckt av en kortlivad cortina. Stammen 1-4 cm lång; upp till 0,5 eller nästan 1 cm tjock; mer eller mindre lika tjock; fint hårig eller nästan slät; blekt brunaktig; ibland med en tunn ring zon till följd av cortina. Köttet är vitaktigt.