Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Laxskivling

Vetenskapligt namn:
Laccaria laccata
Ätbarhet:
* Ätlig
Vegetation:
Barrskogar och lövskogar

Den här laxrosa svampen är mycorrhizal med lövträd eller barrträd och växer ensam eller i grupper under sommaren och hösten, från juli till november.

Hatten är 1-4,5 cm i diameter; konvex, blir sedan flat och ibland uppåtvinklad; ofta med en central fördjupning; kanten är slät och jämn eller med strimmor; övre ytan ibland småfjällig; orangebrun, bleknar till brungul. Färgen ändrar ofta markant då svampen torkar. Skivorna är fästa vid basen, relativt glesa; rosafärgade med vitt svampkött. Stammen är 2-10 cm lång, upp till 1 cm tjock; lika tjock eller avsmalnande mot basen; slät fint hårig; ibland spårad längs med; färgad som hatten; med vitt basalmycel; blir ihålig. Köttet är färgat som hatten.