Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Skäggriska

Vetenskapligt namn:
Lactarius torminosus
Ätbarhet:
O (**) God matsvamp efter avkokning
Vegetation:
Tall, gran och lövskog

Hatten är 5-15 cm bred, rosa till gulröd och koncentriskt zonerad i mörkare brunrött. Mot kanten radiert trådig, vilket ger en skäggig hattkant. Den ihåliga stammen är 1 till 2 cm i diameter och 4 till 8 cm lång, cylindrisk och blekare än hatten. I likhet med andra Lactarius arter, har stammen ingen ring.