Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Skogsriska

Vetenskapligt namn:
Lactarius trivialis
Ätbarhet:
O (**) God matsvamp efter avkokning
Vegetation:
Tall och granskog

Den här violettgråa riskan trivis i våt granskog. Hatten är 5 - 15 cm bred, som ung violett, som äldre violettgrå, bleknande, i våta mycket slemmig, i torka klibbig. Hattytan är kal med zoner eller koncentikst ordnade mörkare fläckar, som gammal utan zoner. Skivorna är bleka, nästan vita. Foten är ihålig, av samma färg som skivorna.