Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Vitfotad aspsopp

Vetenskapligt namn:
Leccinum albostipitatum
Ätbarhet:
** God matsvamp
Vegetation:
Skog med aspar

Hatten är 80-250 mm, halvsfärisk som ung, konvex till plankonvex som mogen. Hattens kanter har som unga invikta hudkanter. Svampens hatt är appelsinfärgad. Köttet är vitt men mörknar vid beröring och blir efter en tid nästan svart. Svampens stam är vit.

Förväxlingssvampar: Andra strävsoppar som t.ex. aspsopp (Leccinum aurantiacum). Den största skillnaden mellan L. aurantiacum och L. albostipitatum är svampens stam och hattfärg. L. Albostipitatum har en helt vit stam medan L. Aurantiacum har mörka fjäll. L. aurantiacum har en röd till rödbrun hatt. L. albostipitatum har oftast en mer orange hatt. I högt gräs kan svampens stamfärg bedra, eftersom den hos L. Aurantiacum då också kan vara blek.