Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Aspsopp

Vetenskapligt namn:
Leccinum aurantiacum
Ätbarhet:
** God matsvamp
Vegetation:
Skog med aspar

Aspsoppen är en stor sopp som har rör under hatten som lossnar lätt från köttet.

Hattens ovansida gul- eller orangebrun, och hatthuden är överhängande. Foten har gråsvarta till svarta fjäll.
Rören är smutsvita, något mörkare hos yngre ex. Svampens kött är tätt och mörknar vid beröring.

Svampen växer i sällskap av asp i olika typer av skogar.

Förväxlingssvampar: Andra strävsoppar som t.ex. Tegelsopp - Leccinum versipelle.