Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Spenslig fjällskivling

Vetenskapligt namn:
Lepiota clypeolaria
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Barrskog

Den här något obetydliga svampen växer under barrträd under sensommaren och hösten.

Hatten är 3-7 cm; nästan rund som ung, expanderar så att den blir i stort sett klockformad eller nästan platt med åldern; mjuk; torr; med små, mjuka skalor nära kanten. På kanten hänger ofta vitaktiga spillror av slöjan. Skivorna är fria från stammen, täta och vita. Stammen är 4-7 cm lång; 6-12 mm tjock; mer eller mindre lika tjock; bar ovanför ringen; brunaktigt ; med en blekgul till vitaktig ring eller ring zon som ofta försvinner.