Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Nejlikbroskskivling

Vetenskapligt namn:
Marasmius oreades
Ätbarhet:
** God matsvamp
Vegetation:
Gräsmattor

Nejlikbroskningens hatt blir upp till 5 cm i diameter. Den är blekt beigeaktig i torka och brunaktig i väta, samt strimmig i kanten. Lamellerna är ljusa, tjocka och mycket glesa, och det finns omväxlande långa och korta lameller. Tvärförbindelser finns ibland mellan lamellerna. Sporavtrycket är vitt. Foten är ganska kort, lika lång som eller något längre än hattens diameter, den är seg, beige färgad som hatten och något mörkare mot den filtaktiga basen. Lukten är kryddig med inslag av bittermandel, smaken är mild.

Nejlikbrosking växer i ringar, så kallade häxringar på gräsmattor.

Förväxlingssvampar: Det finns många svampar som kan växa i gräsmattan, och det är viktigt att studera svampbeskrivningar noga om man vill undvika förgiftningsrisk. Speciellt bör man tänka på att nejlikbrosking har en ljus undersida och mycket glesa lameller. Alla andra "gräsmattesvampar", t.ex. olika giftiga trattskivlingar, som gifttrattskivling (Clitocybe rivulosa), eller slåtterbroking (Panaeolina foenisecii) har täta lameller på hattens undersida.