Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Toppmurkla

Vetenskapligt namn:
Morchella elata
Ätbarhet:
*** Läcker matsvamp
Vegetation:
Löv- och barrskog, kalkhaltig mark

Toppmurklan är likt andra murklor en vårsvamp. Hatten är 2.5 - 10 cm bred, från ljusbrun till svartbrun, kamrad och långt utdragen, spetsig. Hattens kamrar är först ovala, sedan långt utdragna med små tvärribbor. Åsarna mörka, längsgående, hos unga exemplarer nästan paralella. Hattens kant är ihopvuxen med foten. Foten är tjock och vit. Gränsen mellan hatten och foten är tydlig.

Toppmurklan är helt ogiftig och behöver inte förvällas.

Förväxlingsvampar: Stenmurkla (Gyromitra esculenta)