Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Sammetsfotad pluggskivling

Vetenskapligt namn:
Paxillus atrotomentosus
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Barrskog

Den här skivlingen växer på stubbar av barrträd, var det orsakar brunröta, under sensommaren till hösten.

Hatten är 12-28 cm i diameter, snusbrun eller sepiabrun med sienna fläckar, nedsjunken i mitten, kanten inrullad, något dunig. Stammen 3.0-9.0 x 2.0-5.0 cm, ibland på sidan av svampen, täckt i en sammetslen grå yta som blir mörkgrå med tiden. Svampköttet gräddfärgat. Har ingen speciell smak eller lukt. Skivorna täta. Sporavtrycket sienna.