Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Rotmurkla

Vetenskapligt namn:
Rhizina undulata
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Barrskog

Rotmurkla är en kännspak svamp som växer på barrträdsskräp särskilt på brandplatser under försommaren till hösten. Orsakar en allvarlig sjukdom på barrträd som kallas grupp döende.

Rotmurklans fruktkropp är 4-12 cm i diameter, 2-8 cm hög, kastanjebrun till svart med en blekare marginal och består oregelbundet vågiga kuddar. Köttet är tufft, tjockt, rödbrunt. Bifogat till substratet genom talrika vitaktiga rhizoider som växer ned från undersidan.