Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Skarp svedkremla

Vetenskapligt namn:
Russula acrifolia
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Barr och lövskog

Den här stora skivlingen har en grå till mörkbrun hatt med insjunken mitt som är 5-20 cm i diameter. Den robusta stamen är 2-8 cm lång * 1-4 cm tjock. Köttet är smuligt och fast; benvit när man skär i det för att sakta bli rött och sedan svart. Svampens vita skivor har en mycket skarp smak.