Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Gulkremla

Vetenskapligt namn:
Russula claroflava
Ätbarhet:
** God matsvamp
Vegetation:
Barrskog

Den här i våt barrskog relativt allmänt växande kremlan karaktäriseras av sin klargula hattfärg. Hatten är 4- 12 cm bred, som ung välvd, senare utbredd, något intryckt. Hatthuden är klargul, bleknande, lätt att lösgöra från hattkanten, klibbig hos unga svampar, torr hos äldre. Skivor är urnupna, först gulvita senare gräddgula, till sist grånande med svartnande egg.