Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Vinkremla

Vetenskapligt namn:
Russula obscura
Ätbarhet:
** God matsvamp
Vegetation:
Barrskog

Denna medelstora skivling har en lilaröd eller vinfärgad hatt, halm-färgade skivor och svartnar när man tummar på den.

Hatten är 5–14 cm i diameter, lilaröd eller vinfärgad med en något mer blek marginal; först konvex, blir tillplattad eller något insjunken i mitten. Kanten har djupa smala fåror eller spår som gammal. Köttet är vitt, svärtar där det skadas, tjockt och sprött. Skivorna är något böjda och når till stammen, men är inte fast i stammen; de är halmfärgade och smala. Stammen är 6.0–12.0 x 1.0–3.5 cm, vit med inslag av rött eller grått, svartaktig där den tummats, något klubbformad.