Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Bombmurkla

Vetenskapligt namn:
Sarcosoma globosum
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Näringsrika sandjordar

Bombmurkla är en stor och uppseendeväckande skålsvamp vars fruktkroppar kommer i februari till maj. Dessa är runda eller cylindriska, 5–12 cm breda, med glänsande, svartbrun disk och med brun, sammetsluden utsida. Fruktkroppen är fylld med en geléaktig vätska, som gör att svampen känns överraskande tung för sin storlek.

Bombmurkla är en saprofyt som lever av att bryta ner granens barrförna. Fruktkropparna uppträder gärna nedsänkta i mosstäcket just i kanten mot de torra barrmattor utan mosstäcke som man finner under gamla granar. Växtplatsen är i regel en frisk, lågörtsrik granskog med mossor och kruståtel, gärna på något kalkpåverkad jordmån.