Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Stor kragskivling

Vetenskapligt namn:
Stropharia hornemannii
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Barrskog

Den här stora skivlingen växer ensam eller i klungor på träavfall i barrskogar.

Hatten är 4-16 cm; konvex, blir i stort sett konvex eller plan (ibland brett klockformad); slemmig; rödbrun till lila-brun, brun eller olivbrun - slät; ibland med vita partiella slöjrester nära kanten. Skivorna löper ut till stammen, först ljusgrå, sedan lila gråa till lila-svart. Stammen är 5-15 cm lång; upp till 2,5 cm tjock; lika tjock; torr; med en vit ring som färgas svart -lila av sporerna; iögonenfallande fjällig eller med tofsar.