Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Riddarmusseron

Vetenskapligt namn:
Tricholoma flavovirens
Ätbarhet:
*** Läcker matsvamp
Vegetation:
Tallskog

Hatten är 7-12 cm bred, utbredd, ibland med en låg puckel. På hatthuden finns små bruna fjäll på gul botten. Mot kanten är färgen ljusare. Skivorna är klargula eller svavelgula. Foten är gul, kort och kraftig. Köttet är gulvitt. Riddarmusseronen har de senaste åren ifrågasatts som matsvamp eftersom det rapporterats allvarliga förgiftningsfall med svampen i Frankrike.

Förväxlingsvampar: Riddarmusseron kan förväxlas med Bitter riddarmusseron (Tricholoma aestuans) och Svavelmusseron (Tricholoma sulphureum). Svavelmusseron känner man igen på doften. Bitter riddarmusseron känner man bäst genom att smaka svampen, för den smakar bittert.