Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Kråsmusseron

Vetenskapligt namn:
Tricholoma focale
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Barrskog

Den här medelstora skivlingen växer med barrträd - särskilt granar och tallar; ensam, eller utspridd i klungor.

Hatten är 2,5-13,5 cm; konvex, blir i stort sett platt som mogen; först klibbig, men rätt snart torr; täckt med långa fibrer; brun till gulbrun eller orange-brun. Kanten är först inrullad. Skivorna vanligtvis knutna till stammen; täta; vitaktiga; ofta missfärgningar med bruna fläckar. Stammen är 4,5-15 cm lång; 1-3 cm tjock; mer eller mindre lika tjock eller något svullen mot basen; med en bomullsaktig vit ring som missfärgas brunaktig och ofta kollapsar med åldern. Stammen är slät över ringen, men raggig under den. Köttet är vitaktigt eller svagt brunaktigt på ställen.